Warunki użytkowania ostatnio modyfikowane April 23, 2011, 3:20:53 PM

Stalker.pl - hosting zdjęć rezerwuje sobie prawo do usuwania bądź zastępowania którychkolwiek plików które narażają serwer na niebezpieczeństwo lub są w inny sposób złośliwe. Następujące rodzaje zawartości nie NIE MOGĄ być wysyłane pod żadnym względem:

  1. Pliki które są pornografią. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do plików obrazujących genitalia, nagość lub sytuacje erotyczne.
  2. Pliki które naruszają prawa autorskie jakiegokolwiek podmiotu. bejmuje to, ale nie ogranicza się do zdjęć opatrzonych prawem autorskim, jak i plików do których nie mamy praw.
  3. Pliki których przeznaczeniem jest szantażowanie pojedyńczych osób lub grup.
  4. Pliki których przeznaczeniem jest promocja produktów lub usług poprzez reklamę - czyli pospolity spam.
  5. Pliki które są nielegalne i/lub naruszają jakiekolwiek prawa dotyczące dystrybucji mediów..
  6. Pliki które mają zostać umieszczone na innym serwisie niż stalker.pl i którejkolwiek z jego subdomen.

Wysyłanie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych plików będzie skutkować w:

  1. Natychmiastowym pozbawieniu użytkownika możliwości używania Stalker.pl - hosting zdjęć lub innych dostarczanych usług.
  2. Skasowaniu obrazów jakie użytkownik wysłał na Stalker.pl - hosting zdjęć.
  3. Możliwe wszczęcie postępowania karnego.

Sankcje będą wdrożone natychmiast po wykryciu jakiegokolwiek z powyższych naruszeń na okres stały pozostając w dyskrecji Stalker.pl - hosting zdjęć. Jeśli plik zostanie skasowany, użytkownik nie ma prawa próbować go ponownie wysyłać.

Polityka prawna:

Te warunki użytkowania mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Poprzez korzystanie z Stalker.pl - hosting zdjęć, użytkownik zgadza się by nie wikłać Stalker.pl - hosting zdjęć w jakiekowliek postępowanie prawne bądź proces sądowy jeśli Stalker.pl - hosting zdjęć lub inne osoby trzecie pddejmą działania prawne przeciwko użytkownikowi za złamanie warunków uzytkowania. Stalker.pl - hosting zdjęć przekazuje pełną odpowiedzialność prawna za wysłaną na Stalker.pl - hosting zdjęć zawartość na użytkowników, i będzie współpracować z prawnikami lub osobami rządowymi jeśli wysyłane pliki złamią warunki użytkowania serwisu.

Wszystkie pliki są zastrzeżone © przez posiadaczy praw autorskich do nich • Całą reszta jest zastrzeżona przez © Stalker.pl - hosting zdjęć. Stalker.pl - hosting zdjęć nie jest odpowiedzialne za treść wysyłanych plików, jak i nie jest w związku z podmiotami które mogą na nich być zawarte.